Előadás időpont: 2024. április 23. (kedd) 10:00 órától
Előadás helyszín: “A” épület, hallgatói tér (földszint)

KÜLDETÉSÜNK

A pszichiátriai betegek és hozzátartozóik számára a Dél-alföldi Régióban tagjaink mozgósításával közösséget, ismeretterjesztést és érdekérvényesítést nyújtunk, valamint segítjük a társadalomba való visszailleszkedést, esélyegyenlőséget, és a közvélemény toleránsabbá formálását

Valljuk, hogy társadalmi felvilágosítás, ismeretterjesztés, fórumteremtés nélkül a társadalmi, falak nélküli rehabilitáció nem valósítható meg. Ennek egyik fontos területe a társadalmi megítélés megváltoztatása, a kirekesztés helyett a befogadás, a közösségi együttérzés, szolidaritás, az elfogadást erősítő szemléletek erősítése.

Mindnyájunkon múlik a mentális problémával, fogyatékkal élőkre odafigyelés, másságuk elfogadása, megértése, mely az első segítő kéznyújtás helyzetük javítása érdekében. Ez senkinek nem kerül pénzébe, de az érintetteknek szinte megfizethetetlen.


CÉLJAINK ÉRDEKÉBEN:

  • Felvilágosító előadások, fórumok szervezése az előítéletek ellen, a haladó szellemű és sokszínű pszichiátriai rehabilitáció bemutatása.
  • Teret biztosítunk az európai tapasztalatok hazai megismertetésének.
  • Képviseljük, hogy a pszichiátriai rehabilitációt segítő korszerű ellátási és intézményi formák minél szélesebb körben kialakulhassanak és elterjedjenek, az elért ellátási színvonal ne csökkenjen.
  • Támogatjuk a közösségi kapcsolatok ápolását, mely keretében.
  • Kreatív kézműves csoportot működtetünk.
  • Hozzátartozókat összetartó, felvilágosító, összejöveteleket szervezünk.
  • Együttműködünk regionálisan és országosan civil szervezetekkel.
  • Részvételünkkel támogatjuk a civil szervezetek rendezvényeit, akcióit.
  • Szükségesnek tartjuk, ezért vállaljuk a fogyatékosok, mentális betegeket segítő civil szervezetek összefogását.

Tisztségviselőink díjazásban nem részesülnek. Működésünket tagdíjból, pályázatokból és az SZJA 1 % támogatásokból, adományokból finanszírozzuk.